Európska cena za podporu podnikania (EEPA) sa podieľa na vyhľadávaní a oceňovaní úspešných iniciatív zameraných na podporu podnikov a podnikania v Európe. Od roku 2006 sa viac ako 2 800 projektov prihlásilo do súťaže a spoločne podporili vytvorenie tisícok  nových spoločnosti.

European Enterprise Promotion Awards (EEPA) má tiež za cieľ predstaviť príklady najlepších zásad a postupov v podnikaní, zvýšiť povedomie spoločnosti o pridanej hodnote podnikania, ako aj povzbudiť a inšpirovať potenciálnych podnikateľov.

Termín na zaslanie projektov do národného kola je: 14. jún 2019 (piatok) do 14:00.

Ocenenie sa udeľuje v šiestich kategóriách:

  1. Podpora podnikateľského ducha
  2. Investovanie do podnikateľských zručností
  3. Podpora podnikateľského prostredia
  4. Podpora internacionalizácie podnikania
  5. Podpora rozvoja zelených trhov a efektívnosti zdrojov
  6. Zodpovedné podnikanie prístupné pre všetkých

Národný organizátor súťaže Európska cena za podporu podnikania je Slovak Business Agency.

Viac informácií/Zdroj: EEN.sk

Článok prevzatý z: innonews.blog