Qu4lity je najväčší európsky projekt venovaný autonómnej kvalite (AQ) a Zero Defect Manufacturing (ZDM) v priemysle 4.0. V prvej výzve podporí projekty sumou do výšky 75 tisíc eur. Uzávierka je 7. augusta 2020.

Qu4lity vyhlasuje výzvu na predkladanie návrhov pre piloty a digitálnu platformu v oblasti výroby nulových defektov (ZDM). Zafinancuje návrhy, ktoré predkladajú MSP a MidCaps.

Základné informácie o výzve:

  • Termín uzávierky: 7. augusta 2020
  • Očakávané trvanie projektov: 9 mesiacov
  • Maximálna výška finančnej podpory pre každú tretiu stranu: 75 000 EUR
  • Viac informácií o výzve

Qu4lity je súčasťou kaskádového financovania (cascade funding/competitive calls) programu Horizont 2020, ktorých cieľom je poskytnúť financovanie tzv. tretím stranám (najmä MSP) vo forme malých grantov, zvyčajne 10-200 tisíc eur (každý projekt má vlastné pravidlá, oprávnené typy projektov aj výšky grantov) na riešenie konkrétnych aktivít spojených s vývojom, testovaním, validáciou a trhovým nasadením nových produktov, služieb, algoritmov či technológií.

Článok prevzatý z innonews.blog