PULSATE vyhlasuje prvú výzvu na experimenty s technologickým transferom (angl. Technology Transfer Experiments). Konzorciá vytvorené malými a strednými podnikmi a o niečo väčšími spoločnosťami, ktoré sa zaoberajú vývojom a implementáciou technológií a systémov aplikovateľných na laserové zariadenia pre trh modernej a aditívnej výroby, sa môžu prihlásiť prostredníctvom online formulára žiadosti do 22. apríla 2021.

Viac informácií a registrácia na: pulsate-tte.fundingbox.com