Oblasti

  • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny

V rámci výzvy Competitive, low carbon and circular industries Európska komisia 2. júla 2019 otvorila prvé konkrétne témy v oblasti cirkulárnej ekonomiky. Konečný termín na predkladanie projektových návrhov je stanovený na 5. februára 2020:

Uvedené témy (topics) sú súčasťou Horizont 2020 Pracovného programu 2018-20 – časť 20. Cross-cutting activities.

Ďalšie témy (topics) v oblasti cirkulárnej ekonomiky, ktoré sú súčasťou výzvy Greening the economy in line with the Sustainable Development Goals (SDGs) nájdete zverejnené na oficiálnej stránke Európskej komisie Funding & tenders opportunities. Projektové návrhy v rámci týchto tém bude možné predkladať od 12. novembra 2019 do 13. septembra 2020.  Viac informácii k pripravovaným témam (forthcomming topics) nájdete tu:

Týchto 5 uvedených tém (topics) je súčasťou Horizont 2020 Pracovného programu 2018-20 – časť 12. Climate action, environment, resource efficiency and raw material.

Zdroj: Funding&Tender Opportunities portal, zverejnené 16.6.2019, mit

Článok prevzatý z eraportal.sk