Prízemie UVP TECHNICOM

Kapacita miestnosti: 80 miest

Dostupné prezentačné technológie:

  • prezentačné PC,
  • projektor,
  • plátno,
  • flipchart,
  • telepresence,
  • ozvučenie,
  • možnosť záznamu a žívého vysielania z miestnosti,
  • pripojenie na internet.

Tel. č. miestnosti: +421 055 602 3622 / 3623

Miestnosť je vybavená videokonferenčným zariadením s podporou SIP komunikácie (videokonferenčná SIP adresa : cvti121@tp.cvtisr.sk ) a podporou živého vysielania do webu pre vzdialené publikum.

Pozn.: Miestnosti 001 a 002 je možné oddeliť do dvoch miestností o kapacite 50 miest.

Možnosti sedenia

Pracovné skupiny

Školské

Kalendár miestnosti

Priestory pred zasadacími miestnosťami 001, 002, 003