1. poschodie UVP TECHNICOM

apacita miestnosti: 22 miest

Dostupné prezentačné technológie:

  • prezentačné PC,
  • flipchart,
  • telepresence,
  • ozvučenie,
  • možnosť záznamu a žívého vysielania z miestnosti,
  • pripojenie na internet.

Miestnosť je vybavená videokonferenčným zariadením s podporou SIP komunikácie (videokonferenčná SIP adresa : cvti025@tp.cvtisr.sk  ) a podporou živého vysielania do webu pre vzdialené publikum.

Kalendár miestnosti