1. poschodie UVP TECHNICOM

Kapacita miestnosti: 3 miesta

Dostupné prezentačné technológie:

  • jednoobrazovkové videokonferenčné zariadenie,
  • prezentačné PC,
  • projektor,
  • plátno,
  • flipchart,
  • pripojenie na internet.

Tel. č. miestnosti: +421 055 602 3639

Miestnosť je vybavená videokonferenčným zariadením s podporou SIP komunikácie (videokonferenčná SIP adresa : cvti144@tp.cvtisr.sk) a podporou živého vysielania do webu pre vzdialené publikum.

Kalendár miestnosti