Open Sky

Open Sky

Open Sky Späť na využitie priestorov Rezervujte si miestnosť Kalendár rezervácií Strecha UVP TECHNICOM Kalendár miestnosti Späť na využitie...
Kancelárske priestory „Typ A“

Kancelárske priestory „Typ A“

Kancelárske priestory „Typ A“ Späť na využitie priestorov Kancelárske priestory „Typ A“ Kancelárske priestory nie je možné rezervovať. Kapacita miestnosti: 2 miesta Späť na využitie...
Kancelárske priestory „Typ B“

Kancelárske priestory „Typ B“

Kancelárske priestory „Typ B“ Späť na využitie priestorov Kancelárske priestory „Typ B“ Kancelárske priestory nie je možné rezervovať. Kapacita miestnosti: 3 miesta Späť na využitie...
Kancelárske priestory „Typ C“

Kancelárske priestory „Typ C“

Kancelárske priestory „Typ C“ Späť na využitie priestorov Kancelárske priestory „Typ C“ Kancelárske priestory nie je možné rezervovať. Kapacita miestnosti: 4 miesta Späť na využitie...
Rokovacia miestnosť 111ab

Rokovacia miestnosť 111ab

Rokovacia miestnosť 111ab Späť na využitie priestorov Rezervujte si miestnosť Kalendár rezervácií 1. poschodie UVP TECHNICOM Kapacita miestnosti: 40 miest Dostupné prezentačné technológie: prezentačné PC, projektor, plátno, flipchart, pripojenie na internet. Tel. č....