Európsky program Life na podporu životného prostredia a klímy dnes otvára výzvy na predkladanie návrhov pre rok 2019. Nižšie nájdete zoznam jednotlivých oblastí a termínov uzávierok v anglickom znení.

Neprehliadnite aj ďalšie aktivity a podujatia programu Life:

Výzvy 2019:

Environment sub-programme

Climate action sub-programme

Článok prevzatý z: innonews.blog