Účasť na workshope je bezplatná!

Cieľom semináru je poskytnúť účastníkom prehľad a informácie o najčastejšie kladených otázkach pri písaní projektu a metodike prípravy návrhu projektu so zameraním na dopad. Cieľovou skupinou sú zástupcovia organizácií zo súkromného a verejného sektora, ktorí aktuálne pripravujú projektové návrhy, projektoví manažéri, finanční manažéri a finanční riaditelia, zástupcovia projektových centier a zamestnanci účtovných oddelení.

Podujatie: Seminár
Dátum: 26. september 2018 – streda (09:00 – 12:20)
Miesto: Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava
konferenčná miestnosť č. 235, 2. poschodie

Predbežný program