Ceny pre slovenské startupy až do výšky 35 000 dolárov

Slovak-American Foundation otvorila 10. kolo US Connections. Prihlášky je možné posielať do 20. septembra, finálny výber sa uskutoční do 11. októbra 2019.

16 spoločností, ktoré sú v súčasnosti v portfóliu US Connections, reprezentujú inovácie vo viacerých odvetviach po celom Slovensku, vrátane inteligentných miest, vyspelej výroby, zdravotníctva, veľkých dát a energetiky.

Prihlášky sú vítané od spoločností s inovatívnymi komerčnými produktmi s veľkým trhovým potenciálom, špecializovaným manažérskym tímom, zákazníkmi, určitými príjmami, majoritne so slovenskými akcionármi, ktorí sú pripravení vstúpiť na americký trh v rámci 12. mesiacov s realizovateľným a škálovateľným obchodný modelom.

SAF neposkytuje spoločnostiam kapitálové investície, ale skôr prístup do sietí a ku kapitálu pre spoločnosti v US Connections. Umožňnuje im cestovať do USA, s cieľom zúčastniť sa štruktúrovaných programov.

Viac informácií a príhláška na: https://www.slovakamericanfoundation.org/program-application/