Do súťaže, ktorá odštartovala 13. júna 2022, sa môžu prihlásiť startupy, ktoré preukázali užitočnosť svojho riešenia pri spolupráci s výrobnou korporáciou, či už prostredníctvom pilotného projektu alebo proof-of-concept projektu preukazujúceho opodstatnenosť svojej technológie. Viac na eitmanufacturing.eu.