Marie Skłodowska-Curie Actions (ďalej len „MSCA“) je súčasťou programu Horizont Európa a je hlavným programom Európskej únie na financovanie doktorandského vzdelávania a postdoktorandskej odbornej prípravy výskumných pracovníkov.

MSCA financujú excelentný výskum a inovácie a poskytujú výskumným pracovníkom vo všetkých fázach ich kariéry nové vedomosti a zručnosti prostredníctvom cezhraničnej mobility a kontaktu s rôznymi sektormi a disciplínami. Akcie MSCA pomáhajú budovať európske kapacity v oblasti výskumu a inovácií investovaním do dlhodobej kariéry špičkových výskumných pracovníkov.

Falling Walls Lab MSCA 2022 teraz prijíma prihlášky, ktoré prezentujú kvalitu, rozmanitosť a vášeň najinovatívnejších myslí, ktoré sa zúčastňujú na MSCA.

Súťaž Falling Walls Lab MSCA sa uskutoční 24. mája 2022 v rámci konferencie MSCA organizovanej v rámci francúzskeho predsedníctva Rady EÚ.

Text prevzatý a viac informácií na eraportal.sk.