Ešte z programu Horizont 2020, EIT a DIH je spustených množstvo projektov, ktoré poskytujú financovanie vo forme malých grantov pre startupy alebo vedecké tímy. Financovanie sa pohybuje väčšinou v rozsahu 50-200 tisíc eur a vo väčšine projektov je možné o podporu žiadať bez potreby partnerstva.

V tabuľke nižšie som pripravil prehľad otvorených a publikovaných výziev podľa projektov, kde nájdete ich akronym, termín uzávierky výzvy, maximálne financovanie pre účastníka v tisícoch eur a rámcové zameranie výzvy. Podrobné informácie nájdete na odkaze pod tabuľkou.

Pozrite si aktualizovaný prehľad kaskádových projektov

Článok prezvatý z innonews.blog