Zvýšenie ročných investícií do malých a stredných podnikov o 1 bilión dolárov by prinieslo obrovské zhodnotenie z hľadiska pokroku pri dosahovaní cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Tieto investície majú tiež potenciál prinášať investorom zdravé výnosy. Konštatuje najnovšia správa Medzinárodného obchodného centra.

V správe sa konštatuje, že na podporu investícií do malých firiem v rozvojových krajinách, sú kľúčovými sprostredkovatelia investícií (aktéri, ktorí spájajú firmy s investormi).

Ďalšie významné zistenia:

  • spájanie investícií pre malé podniky do veľkých balíkov pomáha zvýšiť financovanie;
  • šírenie informácií o úverovej výkonnosti malých podnikov zlepšuje hodnotenie rizika;
  • pomôcť týmto podnikom, aby boli pripravené na investovanie, zlepšuje ich obchodnú životaschopnosť.

Stiahnite si kompletnú správu: SME Competitiveness Outlook 2019: Big Money for Small Business

Zdroj: International Trade Centre (ITC)

Článok prevzatý z innonews.blog