2018 – 2026 PM Metodológie

Kedy a kde?
11.12. o 15:30 v posluchárni P26 (Letná 9, Košice, B-blok)
alebo
14.12. o 9:00 v posluchárni P26 (Letná 9, Košice, B-blok)

Ciele workshopu:

 • Identifikovanie faktorov úspechu v Projektovom manažmente
 • Zoznámenie sa s novými progresívnymi konceptmi v metodológiách projektového
  manažmentu 2018: Princípy, Trendy,Tailoring, Agile/Inovácie
 • Rozpoznanie a využitie nových prístupov v každodennej praxi

Obsah workshopu:

 • Aktívny a proaktívny manažment
 • Reagovanie na Business prostredie
 • Primerané predvídanie rizík
 • Strategické riadenie členov tímu
 • Aktuálne učenie sa v rámci organizácie
 • Agile, Rýchle nasadenie inovácií