Požiadavky na obchodnú a technologickú spoluprácu – december 2022

Obchodné a technologické požiadavky zverejnené v poslednom mesiaci 2022 sú zamerané na oblasť automobilového, farmaceutického priemyslu, oblasť biológie, elektroniky, IT, stavebníctva a mnoho iných. Pre bližšie informácie o konkrétnej požiadavke nás kontaktujte na een@uvptechnicom.sk.

 

Obchodné požiadavky na spoluprácu

Automobilový priemysel

BRDE20221219020 nemecká spoločnosť hľadá dodávateľa plastových vstrekovacích dielov riadiacej jednotky v automobilovom sektore.

Nemecký výrobca zložitých elektronických a mechatronických komponentov hľadá dodávateľa dielov na vstrekovanie plastov v krajinách EÚ. Požadované diely budú tvoriť kryt novo vyvinutej riadiacej jednotky pre automobilový sektor. Potenciálny dodávateľ by mal mať skúsenosti s výrobou pre automobilový priemysel a mať vysoký štandard kvality.

 

Farmaceutický priemysel/ Oblasť biológie

BRMT20221205010 Maltská distribučná a predajná spoločnosť pôsobiaca v oblasti medicínskych/farmaceutických produktov a zdravotníckych pomôcok hľadá výrobcov so záujmom uzavrieť obchodné a distribučné zmluvy.

Spoločnosť spravuje, propaguje, predáva a distribuuje rozsiahle a pestré portfólio liekov, zdravotníckych pomôcok, zdravotníckeho spotrebného materiálu, generík, potravinových doplnkov, injekčných liekov, vakcín a biologicky podobných liekov. Spoločnosť ponúka svoje zákaznícke siete príslušným výrobcom, ako agent alebo distribútor.

 

BRGB20221212011 Globálny dodávateľ činidiel a služieb pre biologické vedy pôsobiaci v Spojenom kráľovstve hľadá nové produkty a technológie pre výskum v rámci výrobných a licenčných zmlúv.

Dodávateľ činidiel a služieb pre výskumné trhy v oblasti biologických vied so sídlom v Spojenom kráľovstve hľadá nových partnerov v rámci výrobných a licenčných zmlúv na dodávku nových činidiel, ako sú proteíny, protilátky a malé molekuly, aby doplnil svoj existujúci katalóg a vývoj nových produktov a službieb. Činidlá a služby pre proteomickú analýzu sú predmetom záujmu v nasledujúcich oblastiach: rakovina, kmeňové bunky, neuroveda, imunológia a kardiovaskulárne choroby.

 

Elektronika

BRGB20221205020 Britský online predajca inovatívnych produktov dekoratívneho osvetlenia hľadá dodávateľov/výrobcov v Európe, na Strednom východe a v juhovýchodnej Ázii.

Online maloobchodný predajca dekoratívnych produktov LED osvetlenia so sídlom vo Veľkej Británii – s kanceláriami a skladmi v Európe a USA – ma záujem diverzifikovať svoj dodávateľský reťazec prostredníctvom uzatvárania dodávateľských zmlúv so spoľahlivými výrobcami/dodávateľmi v Európe, na Strednom východe a v juhovýchodnej Ázii.

 

BRLT20221206010 Litovský výrobca a veľkoobchod s elektromateriálom hľadá partnerov.

Litovský výrobca a veľkoobchod s elektrozariadeniami hľadá partnerov, veľkoobchodníkov a výrobcov. Firma sa špecializuje na dodávky vodičov a káblov, elektrických rozvádzačov a osvetlenia. Taktiež vyrába technické rúry z HDPE. Spoločnosť hľadá dodávateľov pre tieto produkty:

– Vypínače, zásuvky

– Inštalačný materiál

– Štíty

– Drôty a káble

– Svietidlá a osvetľovacie zariadenia

– Elektrotechnický tovar

– Nástroje

– Rúry

– inovatívne produkty pre elektrinu

 

Stavebníctvo

BRGR20221206004 Grécka spoločnosť hľadá výrobcov so záujmom vyrábať ekologické stavebné materiály.

Grécky start-up hľadá partnerov na výrobu svojich ekologických produktov. Produkty sú dostupné vo forme panelov a môžu byť použité v komerčných a rezidenčných aplikáciách ako obklady stien, dyhy, priečky, skrine atď. Dodávajú sa v rôznych farbách. Vzhľadom na to, že nedisponuje potrebnými výrobnými priestormi ani kapacitou, má záujem o spoluprácu so skúsenými a rovnako ekologicky zmýšľajúcimi partnermi pri výrobe produktov.

 

BRRO20221221017 Rumunská spoločnosť vyrábajúca drevené domy hľadá inovatívne tepelnoizolačné materiály s CE certifikáciou (alternatívy minerálnej vlny alebo polystyrénu) a špecifickými kovovými časťami.

Severovýchodná rumunská spoločnosť, výrobca drevených domov pomocou technológie „drevených rámov“, má záujem nakupovať od výrobcov inovatívnych tepelnoizolačných materiálov (s CE certifikáciou) alternatívy k minerálnej vlne alebo polystyrénu. Spoločnosť ponúka spoluprácu na základe obchodnej zmluvy a/alebo dodávateľskej zmluvy.

 

BRRO20221207022 Rumunská spoločnosť hľadá výrobcov ťažkých stavebných materiálov na základe obchodných zmlúv.

Rumunský veľkoobchodník s drevom, stavebnými materiálmi a sanitárnym vybavením hľadá stavebné materiály pre svoju distribučnú linku. Má záujem o medzinárodnú spoluprácu s výrobcami stavebných produktov v rámci obchodných dohôd.

 

Poľnohospodársky priemysel

BRIT20221207028 Talianska spoločnosť pôsobiaca v poľnohospodárskom a biologickom sektore hľadá inovatívne riešenia a produkty v zahraničí.

Talianska spoločnosť je multidisciplinárnou skupinou ľudí (agronómovia, biológovia) s odbornými znalosťami v mnohých oblastiach poľnohospodárskeho sektora. Na trh poľnohospodárstva a agropriemyslu chce prinášať inovácie (automatizácia, bio výživa a bio ochrana rastlín, čistenie vody a filtrácia). Z tohto dôvodu hľadá partnerov v zahraničí a ponúka zmluvy o poskytovaní služieb.

 

Rôzne

BRRO20221212012 Spoločnosť z juhovýchodného Rumunska hľadá dodávateľa zariadení na recykláciu matracov.

Spoločnosť z juhovýchodného Rumunska pôsobiaca v oblasti výroby matracov, hľadá dodávateľa zariadení na recykláciu matracov, najmä matracových húb. Spoločnosť hľadá partnera pre spoluprácu na základe dodávateľskej zmluvy.

 

BRDE20221130004 Nemecká spoločnosť hľadá špeditérov so skúsenosťami s prepravou bežného obchodného tovaru a potrebnými oprávneniami.

Nemecká spoločnosť ponúka kuriérske a prepravné riešenia, ktoré realizuje s takmer každým typom vozidla. S cieľom posilniť svoju sieť hľadá špeditérov v rôznych európskych krajinách s hlbokou znalosťou miestnych trhov a úzkymi kontaktmi na tieto trhy.

 

BRFR20221202012 Francúzsky distribútor klampiarskych výrobkov hľadá distribútora alebo dovozcu klampiarskych výrobkov na základe zmluvy o nadobudnutí.

Francúzsky distribútor inštalatérskych výrobkov chce získať nemecké, španielske, talianske alebo akékoľvek európske spoločnosti, ktoré dovážajú alebo predávajú inštalatérske výrobky. Francúzska spoločnosť hľadá partnera na základe akvizičnej zmluvy.

 

BRRO20221129010 Rumunská spoločnosť pôsobiaca v obchode s kávovými výrobkami, hľadá dodávateľov kávových zariadení.

Spoločnosť má 10 miest tzv. Coffee to go, cez ktoré predáva pestrú škálu produktov na báze kávy (espresso, americano, doppio) a pečivo. Spoločnosť hľadá dodávateľov zariadení na prípravu kávy. Spoločnosť zároveň ponúka franšízu.

 

BRDK20221215023 Inovatívna dánska technologická spoločnosť pôsobiaca v oblasti automatizácie spracovania balíkov hľadá partnera pre produktový dizajn.

Rýchlo rastúci MSP so sídlom v Dánsku hľadá spoločnosť zaoberajúcou sa dizajnom produktov, aby prepracovali svoje existujúce riešenie na prepravu balíkov. Konečný produkt zahŕňa presnú kovovú výrobu a konečnú úpravu, nekovové diely, zákazkovú výrobu valcov, remeňov, hnacích motorov a servopohonov.

 

BRGR20221215015 Grécky MSP hľadá dodávateľov ekologických lepidiel pre svoje stavebné panely z morskej trávy.

Grécky startup hľadá dodávateľov, ktorí by poskytli ekologicky šetrné spojivá a/alebo kompostovateľné lepidlá s cieľom ich integrácie do panelov s povrchom z morskej trávy, ktoré vyvinul, aby dosiahol úplne prirodzený ekologický produkt.

 

Technologické požiadavky na spoluprácu

TRES20221202032 Španielska spoločnosť hľadá kvalifikovaný a lacný viackanálový HDMI kódovač, ktorý dokáže automaticky detekovať problémy s videom/audiom zo vstupných zariadení.

Španielska spoločnosť hľadá kvalifikovaný a lacný viackanálový HDMI kódovač, a/alebo tuner (DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2, ISDB-T, ATSC) na riešenie IP brány, ktorý bude schopný paralelne spracovávať toľko kanálov, koľko je len možné, a zisťovať a oznamovať problémy so zvukom a obrazom zo vstupných zariadení alebo signálov. Spoločnosť má záujem o pilotné testovanie, spoluprácu klient vs. poskytovateľ.

 

TRES20221202034 Španielska spoločnosť hľadá riešenie, ktoré je schopné ovládať set-top box alebo TV dekodér akéhokoľvek modelu dostupného na trhu.

Spoločnosť hľadá riešenie schopné ovládať set-top box alebo TV dekodér akéhokoľvek modelu dostupného na trhu. Spotrebič bude nainštalovaný vedľa set-top boxu a bude s ním bezdrôtovo komunikovať cez jeho IR rozhranie. Systém musí byť prevádzkovaný prostredníctvom webovej služby pripojenej k VPN alebo lokálnej sieti. Riešenie musí ponúkať webovú manažérsku alebo konzolovú aplikáciu na centralizáciu prevádzky viacerých nezávislých zariadení v rovnakej sieti. Spoločnosť má záujem o pilotné testovanie, spoluprácu klient vs. poskytovateľ.

 

TRES20221202035 Španielska spoločnosť hľadá nové zariadenie na sledovanie hudby prehrávanej na verejných priestranstvách.

Španielska spoločnosť má záujem o upgradovanie zariadenia. Pôvodné zariadenie je počítačovým zariadením založeným na Linuxe a spĺňa nasledujúce  základné špecifikácie: audio rozhranie s linkovým vstupom (jack, minijack alebo oboje), kvalitný vstavaný mikrofón, Wi-Fi a Ethernet, Slot na kartu SIM (4G), USB, HDMI porty, GPS, LED pre informácie o stave, podpora SONOS, podpora Bluetooth. Požadované zariadenie musí byť robustné, ľahko inštalovateľné a čo najmenšie, schopné prevádzkovať požadované softvérové služby (okrem iného zaznamenávanie, nahrávanie alebo sieťové pripojenie). Spoločnosť má záujem o spoločný vývoj zariadenia, pilotné testovanie a spoluprácu klient vs. poskytovateľ.

 

TRES20221202060 Španielska spoločnosť (predajca nábytku) hľadá inovatívne technologické riešenie, ktoré pomocou hologramov umožní prezentovať ich klientom projektovanie nábytku vo virtuálnej realite.

Virtuálna realita umožňuje klientom ukázať projektovaný nábytok na mieru s určitým zážitkom. Používanie okuliarov je však pre kupujúceho nepohodlné a spomínaný zážitok môže mať súčasne len jedna osoba. Zobrazenie projektu pomocou hologramov umožní  jeho zobrazenie viacerým osobám súčasne, bez použitia okuliarov a s väčšou interakciou zo strany predávajúceho. Spoločnosť má záujem o spoločný vývoj zariadenia, pilotné testovanie,  spoluprácu klient vs. poskytovateľ, alebo akceleračné/inkubačné programy a iné.

 

TRES20221202022 Španielska spoločnosť, franšízový koncept jazykovej školy, hľadá poskytovateľa technológií, ktorý má záujem realizovať transformáciu virtuálneho zážitku na rozšírenú realitu (AR).

Španielska spoločnosť vytvorila koncept jazykovej školy, ktorý je rozšírený vo viacerých krajinách. Pri výučbe využíva online platformu, ktorá má tzv. virtuálneho agenta. Ten komunikuje so študentmi, pomáha im a usmerňuje ich počas ich vzdelávania. Technologický návrh by mal preniesť súčasného virtuálneho agenta a ďalšie digitálne prvky do rozšírenej reality pre študentov, a to v triede a/alebo doma. Riešenie musí byť vhodné na jeho použitie počas priamych vyučovacích hodín v školách (skupinový priestor), ako aj v domácnosti študenta (individuálny priestor), pričom musí umožňovať interakciu a obojsmernú komunikáciu.

 

TRES20221202026 Španielska spoločnosť, franšízový koncept jazykovej školy, hľadá inovatívne technologické riešenie, ktoré analyzuje emócie zo záznamu obrazu alebo videa v triede.

Španielska spoločnosť vytvorila koncept jazykovej školy, ktorý je rozšírený vo viacerých krajinách. Pri výučbe využíva online platformu, ktorá má tzv. virtuálneho agenta. Ten komunikuje  so študentmi, pomáha im a usmerňuje ich v procese ich vzdelávania. Identifikuje náladu a emócie (šťastie, smútok, záujem, nuda, angažovanosť…) každého zo študentov na osobných hodinách na základe snímania obrazu a/alebo videa v triede. Zozbierané údaje a vygenerované výsledky každého študenta by sa mali integrovať do personalizovanej vzdelávacej platformy. Spoločnosť má záujem overiť úroveň účinnosti, aby tieto údaje mohli považovať za súčasť premenných definujúcich prispôsobený a personalizovaný model. Spoločnosť má záujem o spoločný vývoj, pilotné testovanie,  spoluprácu klient vs. poskytovateľ.

TRES20221202024 Španielska spoločnosť hľadá riešenie na vytváranie digitálnych certifikátov pomocou technológie blockchain.

Španielska spoločnosť vytvorila koncept jazykovej školy, ktorý je rozšírený vo viacerých krajinách. Pri výučbe využíva online platformu, ktorá má tzv. virtuálneho agenta. Ten komunikuje  so študentmi, pomáha im a usmerňuje ich v procese ich vzdelávania. Spoločnosť uvažuje o možnej implementácii systému s pomocou blockchain, ktorý bude generovať digitálne certifikáty. Tie sa nedajú sfalšovať a dajú sa neskôr použiť na stiahnutie a overenie úrovne angličtiny získanej počas jednotlivých etáp štúdia. Spoločnosť má záujem o spoločný vývoj, pilotné testovanie,  spoluprácu klient vs. poskytovateľ.

 

TRES20221202014 Španielska spoločnosť hľadá inovatívnu technológiu, ktorá poskytne akademickú hodnotiacu analýzu s cieľom identifikovať možné predčasné ukončenie štúdia študenta alebo absenciu študentov.

Systém včasnej detekcie predčasného ukončenia školskej dochádzky a absencie má byť riešením, ktoré učiteľom umožní včas odhaliť absenciu študentov ako aj  študentov, ktorí s najväčšou pravdepodobnosťou predčasne ukončia školskú dochádzku, a tým umožní prijať preventívne opatrenia, aby sa tomu zabránilo. Riešenie by malo byť tiež škálovateľné a integrovateľné so zvyškom služieb a produktov, ktoré už spoločnosť ponúka v rámci akademického hodnotenia a riadenia. Spoločnosť má záujem o spoločný vývoj/ spoluprácu klient vs. poskytovateľ.

 

TRNL20221213010 Holandský poskytovateľ dovolenkových parkov hľadá pre dovolenkových hostí nové, hygienické a jednoduché riešenia na separovanie a likvidáciu organického odpadu.

Holandská spoločnosť je najväčším poskytovateľom dovolenkových parkov v Holandsku a európskou dvojkou. Jej cieľom je dosiahnuť do roku 2030 o 50 % menej zvyškového odpadu. V súčasnosti sa organický odpad ešte v dovolenkových domoch nezbiera separovane, k čomu prispieva aj absencia kontajnerov na organický odpad v parkoch. Spoločnosť hľadá spoluprácu s odborníkmi na zber organického odpadu, ktorí môžu dovolenkovým hosťom ponúknuť nové, jednoduché a hygienické riešenia na separovanie a likvidáciu organického odpadu.