UVP TECHNICOM ako príklad dobrej praxe a viac o budovaní vedeckých parkov, ich udržaní, zmenách nájdete na ttb.sk