Sieť Eureka vyhlásila výzvu na medzinárodné výskumno-vývojové projekty s inovačným charakterom. Výzva je príležitosťou aj pre žiadateľov zo Slovenska spolupracovať s partnerskými organizáciami a podieľať sa na aktivitách vedúcich ku komerčnému účelu. Využíva princíp „zdola nahor“, kedy identifikuje reálne problémy stakeholderov a teda je bez tematických obmedzení. Každý záujemca má možnosť zapojiť sa do tejto možnosti najneskôr do konca júna.

Viac na grantup.sk.