Podpora výskumu a vývoja so zameraním na zvládnutie pandémie koronavírusu a jej dopadov na obdobie rokov 2020-2021

Žiadosti je možné podávať vo všetkých skupinách odborov vedy a techniky (prírodné, technické, lekárske, pôdohospodárske, spoločenské a humanitné vedy).

Dátum vyhlásenia výzvy je 15. 06. 2020, dátum ukončenia výzvy je 15. 07. 2020. 

Viac informácií na apvv.sk