Celoeurópsky program akcelerácie robotiky (RobotUnion) vyberie 20 začínajúcich podnikov, ktoré budú financované až do výšky 223 000 eur a poskytne služby akcelerácie.

20 vybraných začínajúcich podnikov dostane v hodnote 3 800 eur a služby v prvej fáze. Desať najlepších z týchto začínajúcich podnikov vstúpi do programu akcelerácie produktu a môže získať až 120 000 EUR v hotovosti. A nakoniec 4 najlepšie startupy dostanú až 100 000 EUR, takže môžu celkovo získať financie vo výške 223 000 EUR v hotovosti plus služby.

Viac informácií: RobotUnion

Článok prevzatý z innonews.blog