Start-up Pitching Contest je zameraný na start-up firmy v oblasti zdieľanej či kolaboratívnej ekonomiky. V rámci podujatia očakávame krátku prezentáciu vašich podnikateľských zámerov, ktoré zahŕňajú projektovú ideu, trhový potenciál a realizačný tím.

Cieľom súťaže je identifikácia zaujímavých projektov v oblasti  zdieľanej ekonomiky a následné poskytnutie doplnkových služieb, ktoré obsahujú individuálny koučing (cca 10 hodín/start-up) externými expertmi a účasť na tréningovom Boot Campe.

Finalisti budú pozvaní na Medzinárodné Investorské Fórum, ktoré bude organizované vo Varšave dňa 15.10.2019.

Uzávierka registrácií bude dňa 30.4.2019.

Po vyhodnotení prihlásených zámerov bude súťaž vyhlásená v 2. polovici mája 2019 v priestoroch B I C Bratislava, spol. s r.o. na Zochovej 5 v Bratislave.

Vaša účasť na uvedených aktivitách je bezplatná, náklady sú hradené Európskou komisiou, v rámci projektu na podporu zdieľanej ekonomiky (SharOn).

V prípade vášho záujmu budeme radi, ak sa do pripravovanej súťaže zapojíte prostredníctvom online registrácie tu: www.sharonacademy.eu.

Kontakt: Ing. Peter KOPKÁŠ, PhD., e-mail: kopkas@bic.sk, tel. +421 2 323 327 14

Prevzaté z bic.sk

Článok prevzatý z innonews.blog