Európsky úrad pre duševné vlastníctvo otvoril grantovú schému určenú na poskytovanie finančnej podpory malým a stredným podnikom z EÚ na ochranu ich práv duševného vlastníctva (IPR). Viac informácií nájdete tu: euipo.europa.eu.