Ideas Powered for Business SME Fund je grantový program v hodnote 20 miliónov EUR vytvorený na pomoc európskym malým a stredným podnikom (MSP) v súvislosti s prístupom k právam v oblasti duševného vlastníctva.

Program Ideas Powered for Business SME Fund, ktorý podporuje Európska komisia a úrad EUIPO, je určený pre podniky, ktoré chcú rozvíjať stratégie v oblasti duševného vlastníctva a chrániť svoje práva v oblasti duševného vlastníctva na vnútroštátnej, regionálnej alebo únijnej úrovni.

Program Ideas Powered for Business SME Fund, ktorý sa vzťahuje na služby včasnej diagnostiky v oblasti duševného vlastníctva (IP scan) a prihlášky ochranných známok a/alebo dizajnov, vám môže pomôcť posilniť váš podnik.

Každý MSP môže dostať náhradu najviac do výšky 1 500 EUR.

MSP môžu získať nasledovné služby:

  • 75 % zľava na služby včasnej diagnostiky v oblasti duševného vlastníctva (IP Scan) (Profesionálni audítori v oblasti duševného vlastníctva vám pomôžu určiť hodnotu vašich aktív v oblasti duševného vlastníctva. Môžete sa vďaka tomu dozvedieť, ako teraz i v budúcnosti utvárať svoju podnikateľskú stratégiu v oblasti duševného vlastníctva)
  • 50 % zníženie poplatkov za prihlášku ochranných známok a dizajnov. Ak sa rozhodnete, ktoré práva duševného vlastníctva chcete chrániť na vnútroštátnej, regionálnej a únijnej úrovni, môžete dostať 50 % zníženie základných poplatkov za prihlášku ochranných známok a dizajnov.

Viac informácií o schéme Ideas Powered for Business SME Fund

Článok prevzatý z innonews.blog