Držitelia Seal of Excellence schémy SME Instrument (EIC Accelerator Pilot) môžu využiť služby projektu IPA4SMEs pre oblasť práv duševného vlastníctva (DV). Prediagnostika zatiaľ nie je otvorená pre slovenské firmy.

Príjemcami týchto služieb na ochranu DV sú malé a stredné podniky, ktorým bol udelený Seal of Excellence z nástroja Horizont 2020 pre MSP, a môžu požiadať o nasledujúce:

  • Bezplatná pre-diagnostika: správa overeného experta pre DV prispôsobená na vašu obchodnú stratégiu týkajúcu sa DV s odporúčaniami na dosiahnutie bezpečného a efektívneho využívania vašich aktív. Táto služba je dostupná pre MSP registrované v Rakúsku, Dánsku, Francúzsku, Nemecku, Grécku, Írsku, Taliansku, Lotyšsku, Holandsku, Španielsku a Švédsku.
  • Úhrada nákladov na ochranu duševného vlastníctva, konkrétne oprávnené náklady na kvalifikované poplatky za IP a európske patentové prihlášky pre všetky krajiny EÚ a COSME, vrátane SR. Úhrada až do výšky 75% nákladov, max. 2500€.
  • Právna pomoc pri prihlasovaní patentov – až do 50% poplatkov za patentové nároky v súvislosti s európskou patentovou prihláškou do výšky 2 000 EUR za žiadosť.

Uzávierka prvého kola je 7.6.2019.

Viac informácií a prihlášky

K predmetnej výzve sa bude konať 23.5.2019 o 10:00 webinárRegistrácia na webinár.

Článok prevzatý z innonews.blog