Kód projektu: 726765

Akronym: PLUGGY

Doba riešenia: 1.12.2016-30.11.2019

Fakulta: Ekonomická fakulta

Viac infromácií na cordis.europa.eu