Názov projektu: Perceptual, Contextual and Crossmodal Learning in Hearing and Vision
Zodpovedný riešiteľ: Kopčo,N. doc.Ing. PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Doba riešenia: 1.5.2010 – 31.10.2013
Grant agreement: 247543
Viac informácií: https://cordis.europa.eu/project/id/247543