PARSEC podporí prelomové výrobky a služby v odvetviach potravín, energetiky a životného prostredia a ponúka financovanie až do 100 tisíc eur na podporu nových nápadov na trh. Uzávierka druhej výzvy je 20. júna 2020.

Iniciatíva PARSEC (Promoting the international competitiveness of European Remote Sensing companies through Cross cluster collaboration) podporí konzorciá tvorené minimálne dvoma a maximálne štyrmi partnermi, pričom aspoň jeden z partnerov je úspešným príjemcom z otvorenej výzvy 1, ktorý musí byť tiež vedúcim konzorcia.

Konzorciá musia spĺňať aspoň jedno z týchto kritérií:

  1. Pochádzať z rovnakého odvetvia, ale z rôznych krajín (cezhraničné),
  2. Pochádzajú z rôznych sektorov, ale z rovnakej krajiny (medziodvetvové),
  3. Z rôznych sektorov a z rôznych krajín.

Aby ste sa pripojili k 100 príjemcom financovania z prvej otvorenej výzvy, sledujte webovú stránku PARSEC a sociálne médiá PARSEC (FacebookTwitterLinkedIn), aby ste sa dozvedeli o vybraných spoločnostiach a sledovali nadchádzajúce udalosti. Počas jari 2020 sa zorganizuje päť stretnutí zameraných na vytváranie stretnutí s cieľom uľahčiť stretnutie so spoločnosťami a vytvorenie konzorcií: tri fyzicky organizované na rôznych miestach v Európe a dve online.

Viac informácií o výzve na predkladanie návrhov

PARSEC je súčasťou kaskádového financovania (cascade funding/competitive calls) programu Horizont 2020, ktorého cieľom je poskytnúť financovanie tzv. tretím stranám (najmä MSP) vo forme malých grantov, zvyčajne 10-200 tisíc eur (každý projekt má vlastné pravidlá, oprávnené typy projektov aj výšky grantov) na riešenie konkrétnych aktivít spojených s vývojom, testovaním, validáciou a trhovým nasadením nových produktov, služieb, algoritmov či technológií. Pozrite sa aj na ďalšie kaskádové projekty v iných oblastiach.

Článok prevzatý z innonews.blog