Predstavte si, že máte špičkový dobre fungujúci produkt v enviromentálnej oblasti (voda, odpady, energia), no máte problém získať si dôveru potencionálnych zákazníkov a investorov. Ako ďalej? Pomoc Vám poskytne program overovania enviromentálnych technológií EU,  ETV. Váš produkt prejde širokou škálou skúšok a testov v odborných inštitúciách, po ktorých úspešnom absolvovaní získate akýsi certifikát o overení, ktorý bude pre Vašich zákazníkov istou zárukou funkčnosti, inovatívnosti a dôveryhodnosti. Zapojte sa do 31.mája 2022 do výzvy a získajte punc dôveryhodnosti pre Váš biznis.

Viac na eitmanufacturing.eu.