CloudiFacturing predstavuje európsku inovačnú akciu v rámci Továrne budúcnosti (Factory of Future, FoF), ktorej poslaním je optimalizácia výrobných procesov prostredníctvom modelovania a simulácie založenej na cloude/HPC.

CloudiFacturing projekt je otvorený pre nových účastníkov (tímy, tretie strany), umožňuje začať kreatívny proces generovania nápadov pre aplikačné experimenty. Tie experimenty sú špecializované podprojekty s jednoročným trvaním, ktoré sa realizujú v rámci CloudiFacturing.

Zapojte sa do 30. septembra!

Viac informácií na https://www.cloudifacturing.eu/open-calls-general/