C-VoUCHER otvára výzvy pre firmy, ktoré majú záujem o návrh a implementáciu biznis modelu založenom na princípoch hospodárstva. Program podporí riešenia pre obehovosť (do 58 tisíc eur) a štúdie realizovateľnosti (do 14 tisíc eur).

Program sa zameria na oblasti: agrofood, zdravotníctvo, výroba, morský priemysel a textil

Uzávierky:

  • Circularity Program (1st batch: Oct. – Nov. 2018; 2nd batch: Oct. – Dec. 2019)
  • Adopter SME Open Call (1st batch: Aug. – Oct. 2019; 2nd batch: Summer 2020)
  • Designers in residence (a constant open call)

Otvorené výzvy nájdete tu.

Podrobnosti k výzve a postup ako predložiť svoj projektový návrh nájdete v podrobnej príručke. Odporúčame vám pred vyplnením žiadosti preštudovať príručku Často kladené otázky.

Použité informácie z ERA Portál Slovensko.

Článok prevzatý z innonews.blog