Termín 8. február 2021

Projekt EUHubs4Data vyhlasuje otvorenú výzvu zameranú na malé a stredné podniky (vrátane start-upov) a skupiny internetových podnikateľov.

Viac informácií na: internationaldataspaces.org