Mesto Košice v spolupráci s neziskovou organizáciou Creative Industry Košicevyhlasuje v rámci inovačných programov projektu Košice 2.0 otvorenú výzvu na zapojenie sa do hackathonu.  

Challenge: Efektívna integrácia vojnových utečencov z Ukrajiny na trh práce v Košickom kraji 

Cieľ hackathonu: Vyvinúť digitálny nástroj, ktorý zefektívni integráciu prichádzajúcich obyvateľov Ukrajiny na slovenskom trhu práce s dôrazom na regionálny trh práce v Košiciach. 

Viac na kosice2.sk.