Mesto Košice v spolupráci s organizáciami Creative Industry Košice a Civitta Slovakia vyhlasuje v rámci projektu Košice 2.0 otvorenú výzvu na zapojenie sa do akceleračného programu Challenger Urban:Creative zameranú na podporu inovačného a podnikateľského potenciálu.

Výzva je určená tímom a mladým firmám rozvíjajúcim inovatívny produkt či službu, ktorých cieľom je zlepšiť služby alebo kvalitu života obyvateľov mesta.

Na nižšie uvedených odkazoch nájdete všetky potrebné informácie o výzve.

 

Web: https://kosice2.sk/prilezitost/otvorena-vyzva-zapoj-sa-do-akceleracneho-programu-challenger-urbancreative/
Facebook: https://www.facebook.com/kosice2.0/photos/a.145512497433861/155771753074602/