EVO-R je súťaž zameraná na výber a podporu malých tímov / subjektov (z EIT RIS oprávnených krajín). Cieľom je priniesť na európske a ďalšie svetové trhy riešenia súvisiace s malou výrobou, ktoré boli vyvinuté pomocou regionálnych / národných programov. Aktivita poskytne finančnú podporu vybraným subjektom, ako aj vecnú podporu. Prihláste sa do 20. júna.

Viac informácií na ris.eitmanufacturing.eu/call-evo-r.