Názov projektu: Open Collaboration in Policy Modelling
Zodpovedný riešiteľ: Sabol, T. prof. Ing. CSc.
Fakulta: Ekonomická fakulta
Doba riešenia: 1.1.2010 – 30.4.2013
Grant agreement: 248128
Viac informácií: https://cordis.europa.eu/project/id/248128