Podujatie OEB Global získalo počas posledných dvoch desaťročí medzinárodnú povesť – podporuje výmenu znalostí medzi podnikovými, vzdelávacími a verejnými službami.

V roku 2018 sa viac ako 2 500 delegátov z viac ako 70 krajín zúčastnilo tohto podujatia.

Kedy? 27. až 29. november 2019

Kde? Belín, Nemecko

Viac informácií na: oeb.global