Ak pripravujete návrh projektu k poslednej uzávierke SME Instrument, fáza 1, ktorá bude 5.9.2019, tak dávam do pozornosti výbornú publikáciu, ktorá vyšla v rámci projektu Access4SMEs a sústreďuje odporúčania expertov, hodnotiteľov aj úspešných firiem k návrhu projektu.

Posledná uzávierka fázy 1 očakáva návrhov projektov, ktoré môžu žiadať paušálnu úhradu až 50 tisíc eur na realizáciu štúdie realizovateľnosti uvedenia nových produktov na trh. V rámci projektu SME Instrument, Fáza 1 získajú firmy (MSP) financie na preskúmanie inovačnej alebo technologickej uskutočniteľnosti a komerčného potenciálu nového nápadu (overenie koncepcie) s cieľom pripraviť inovačný projekt (fáza 2/EIC Accelerator).

Stiahnite si príručku tu … (PDF)

Upozornenie: Fáza 2 schémy SME Instrument, teraz pod názvom EIC Accelerator Pilot, prešla od júna 2019 výraznými zmenami, vrátane štruktúry návrhu a táto publikácia neobsahuje aktualizáciu k novej schéme, preto jej využitie je obmedzené!

Článok prevzatý z innonews.blog