Od tohto roku sa aktivity na podporu prelomových inovácií, ktoré v programe Horizont 2020 bežali pod hlavičkou SME Instrument a Future and Emerging Technologies (FET), presúvajú pod dáždnik Európskej rady pre inovácie (EIC). Pozrite si novú prehľadnú schému.

Príručku v PDF si môžete stiahnuť tu…

V marci 2019 schválila Európska komisia nový pracovný program pre Európsku inovačnú radu (European Innovation Council) na roky 2019-2020. Predpokladá financovanie vo výške 2,2 mld. EUR  a bude zameraný na pokrytie celého inovačného reťazca od základného výskumu (iniciatíva Pathfinder) až po podporu start-upov a malých a stredných podnikov a škálovateľných inovácií (iniciatíva Accelerator), ktoré majú potenciál pritiahnuť súkromný kapitál až do výšky 15 mil. EUR (táto možnosť bude spustená v júni 2019).

Článok prevzatý z: innonews.blog