ESET Science Award je nové vedecké ocenenie určené výnimočným vedcom pôsobiacim na Slovensku. Cieľom ocenenia je vyjadriť uznanie špičkovým vedcom a ich vedeckej práci, pretože si zaslúžia úctu a pozornosť. ESET Science Award má zároveň ambíciu zlepšiť postavenie a vnímanie vedy v našej spoločnosti.

Ocenenie udeľuje Nadácia ESET.

Kategórie:

Výnimočný vedec:Ocenenie výnimočných vedcov za ich prínos pre vedu a výskum na Slovensku a jej zviditeľnenie v európskom a svetovom vedeckom priestore.

Mladý vedec: Ocenenie mladých vedcov do 35 rokov, ktorí sa prácou vo svojom odbore podieľajú na vedeckom výskume s mimoriadnym prínosom pre spoločnosť a majú veľký potenciál do budúcnosti.

Pre koho je ocenenie určené:

  • Prírodné vedy
  • Lekárske a farmaceutické vedy
  • Technické vedy
  • Pôdohospodárske vedy

Prihlasovanie otvorené do 30. apríla 2019

S ocenením Výnimočná osobnosť slovenskej vedy je spojená finančná odmena 100 000 eur a s ocenením Výnimočný mladý vedec do 35 rokov je spojená finančná odmena 5 000 eur.

 

Viac informácií na: esetscienceaward.sk