Máte projekt, ktorý prispieva k vytváraniu udržateľných a inkluzívnych miest v Európe? Môžete mať nárok na jednu z cien! Prihlášky sú otvorené do konca tohto mája. Ocenené budú nové európske projekty, ktoré sa zasadzujú o udržateľnosť, estetiku a prispievajú k začleneniu sa do európskych spoločenstiev.

Celkovo je dostupných 10 kategórií (v anglickom jazyku):

  1. Techniques, materials and processes for construction and design
  2. Buildings renovated in a spirit of circularity
  3. Solutions for the co-evolution of built environment and nature
  4. Regenerated urban and rural spaces
  5. Products and life style
  6. Preserved and transformed cultural heritage
  7. Reinvented places to meet and share
  8. Mobilisation of culture, arts and communities
  9. Modular, adaptable and mobile living solutions
  10. Interdisciplinary education models

Viac informácií na: europa.eu/new-european-bauhaus/2021-prizes_en