Web: http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/granty-ehp-vyzvy/vyhlasene-vyzvy/638-bin-sgs02%C2%A0
Termín predkladania žiadostí: 28.2.2022
Výška grantu: 10 000 – 200 000 eur
Cieľová skupina: žiadatelia – vysoké a stredné školy na Slovensku, partneri – vysoké školy, stredné školy na Slovensku a v Nórsku, súkromné podniky založené ako právnické osoby na Slovensku alebo v Nórsku
Bližšie info:
Cieľom otvorenej výzvy je podporiť inštitucionálnu spoluprácu medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, strednými školami a podnikmi na Slovensku a v Nórsku s cieľom zvýšiť kvalitu a relevantnosť vzdelávania a odbornej prípravy na Slovensku, v rámci dvoch hlavných oblastí podpory: Zelené inovácie v priemysle, verejnoprospešné technológie a pomoc starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní.