Prestížna európska cena Európskeho patentového úradu (EPO) pre najlepších vynálezcov “European Inventor Award” otvorila prihlášky do budúcoročného vyhlasovania ceny EIA2019. Na cenu je možné nominovať výskumníkov z akejkoľvek technologickej oblasti.

ieľom tejto ceny je oceniť výnimočných vynálezcov z celého sveta naprieč rôznymi odbormi. Inovácie sú hodnotené nielen na základe ich technologickej originality, ale aj na základe ich ekonomického a sociálneho vplyvu.

Cena bude udelená v piatich kategóriách:

  1. priemysel,
  2. výskum,
  3. malé a stredné podniky,
  4. celoživotné dielo
  5. cena pre výskumníkov mimo Európy.

Víťazi predchádzajúcich ročníkov:

2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Vyhlásenie víťazov EIA2018 v Paríži:

Nominácie do vyhlásenia EIA 2019 je možné podávať na tejto adrese.

Článok prevzatý z innonews.blog