Úrad priemyselného vlastníctva SR (ÚPV SR) v rámci iniciatívy Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) poskytuje poukazy na duševné vlastníctvo pre malé a stredné podniky so sídlom v členských štátoch EÚ v hodnote až do výšky 1500€ pre jeden podnik. Poukazy možno využiť aj na základné poplatky za prihlášky ochranných známok a dizajnov, a to vo výške 50 %.

Viac informácií na patlib.cvtisr.sk