irmy a vývojári na univerzitách môžu získať financovanie z iniciatívy programu Horizont 2020, NGI Trust na riešenia pre zvýšenie ochrany súkromia a dôveryhodnosti na internete. Uzávierka výzvy je 1.12.2019.

Oblasti podpory:

 • Lepšia správa súhlasu (management of consent) s cieľom poskytnúť užívateľovi väčšiu kontrolu nad ich údajmi pri prístupe a využívaní služieb.
 • Technické inovácie v technológiách na zvyšovanie súkromia, ako sú kryptografia, federated identity, bezpečnosť a ochrana súkromia pre internet vecí (IoT), prenosy údajov na ochranu súkromia.
 • Aplikácia umelej inteligencie / strojového učenia / neurónových sietí na uspokojenie záujmov používateľa.
 • Zavádzanie dôveryhodnosti na úrovni protokolu na udržanie dôveryhodnej internetovej infraštruktúry.

Oprávnení žiadatelia:

 • Výskumníci a vývojári zamestnaní vo vzdelávacích inštitúciách tretej úrovne, vo výskumných infraštruktúrach, nie pre neziskové organizácie a charitatívne (vedecké) nadácie a verejné výskumné strediská.
 • Internetoví technológovia a inovátori, odborníci na ochranu súkromia a dôvery a akčné skupiny
 • Organizácie / spoločnosti s relevantnými prípadmi alebo obavami týkajúcimi sa ochrany súkromia a dôvery v konkrétnych odvetviach alebo „odvetviach“ (napr. zdravie).
 • Mikropodniky, malé a stredné podniky pracujúce na internetových technológiách.

Budú podporené tri typy projektov:

 • Type 1 (viability): do € 75 000, trvanie 6 mesiacov
 • Type 2 (execution): do €150 000, trvanie 6-9 mesiacov
 • Type 3 (transition to commercialisation): do €200 000, trvanie do 12 mesiacov.

Viac informácií, podmienky a podávanie návrhov

NGI TRUST je súčasťou kaskádového financovania (cascade funding/competitive calls) programu Horizont 2020, ktorých cieľom je poskytnúť financovanie tzv. tretím stranám (najmä MSP) vo forme malých grantov 10-200 tisíc eur na riešenie konkrétnych aktivít spojených s vývojom, testovaním, validáciou a trhovým nasadením nových produktov, služieb, algoritmov či technológií. Pozrite sa aj na ďalšie kaskádové projekty v iných oblastiach.

Článok prevzatý z innonews.blog