NGI Pointer v rámci európskej iniciatívy New Generation of Internet hľadá ambicióznych architektov nového internetu. Podporí ich grantami do výšky 200 tisíc eur. Prvá uzávierka je 1. júna 2020.

Cieľom NGI POINTER je nájsť ambicióznych „architektov NGI“ (NGI: Next Generation Internet) na zmenu základnej štruktúry internetu a webu podporou sľubných projektov zdola nahor. Pracovný program schémy definuje nasledovné oblasti podpory:

 • Privacy-by-design;
 • Internet at the Edge;
 • Network optimization;
 • Virtualization and isolation;
 • Limitations in the TCP/IP protocol suite;
 • eCommerce security;
 • Autonomous Network operations and control;
 • Energy Efficiency.

Kto bude financovaný:

Jednotlivci alebo etablované subjekty s veľkou ambíciou zmeniť internet a web s európskymi hodnotami v jeho jadre: výskumníci, aktivisti, špecialisti na open source, sackers, vývojári SW / HW.

Základné informácie o výzve:

 • Termín uzávierky: 1. júna 2020
 • Očakávané trvanie projektov: 12 mesiacov
 • Maximálna výška finančnej podpory pre každú tretiu stranu: 200 000 EUR
 • Viac informácií o výzve

NGI Pointer je súčasťou kaskádového financovania (cascade funding/competitive calls) programu Horizont 2020, ktorých cieľom je poskytnúť financovanie tzv. tretím stranám (najmä MSP) vo forme malých grantov, zvyčajne 10-200 tisíc eur (každý projekt má vlastné pravidlá, oprávnené typy projektov aj výšky grantov) na riešenie konkrétnych aktivít spojených s vývojom, testovaním, validáciou a trhovým nasadením nových produktov, služieb, algoritmov či technológií.

Článok prevzatý z innonews.blog