Súťaž má podporiť záujem o aktivity, zamerané na udržateľný rozvoj a propagáciu subjektov, ktorých správanie predstavuje výrazný progres a prínos pre hospodársky a spoločenský rozvoj bez ujmy na životnom prostredí a prírodných zdrojoch. Uzávierka je 23.8.2019.

Súťaž v roku 2019 už po siedmy krát vyhlasuje ASPEK, je administrátorom súťaže a zároveň zabezpečuje funkciu národného koordinátora vo vzťahu k európskej súťaži. Národná súťaž má rovnaké kategórie a kritériá ako súťaž o európske podnikateľské ceny za životné prostredie, s ktorou je kompatibilná. Účastníci národnej súťaže, umiestnení na popredných miestach, budú mať možnosť uchádzať sa o postup do európskej súťaže.

Vyhlásenie súťaže : 26. marec 2019
Uzávierka predkladania prihlášok : 23. august 2019

Kategórie: 

  • manažment
  • produkty a služby
  • medzinárodná spolupráca
  • podnikanie a biodiverzita

Viac informácií a prihláška

Článok prevzatý z: innonews.blog