septembri 2020 budú zverejnené témy do poslednej tematicky zameranej výzvy programu Horizont 2020 s názvom „Green Deal Call“. Výzva bude otvorená od polovice septembra a uzávierky budú v januári 2021. Možnosť nájsť si partnerov do konzorcií budete mať počas EU R&I Days v dňoch 22. – 24. 9. 2020.

Text prevzatý a viac informácií na: eraportal.sk