septembri 2020 budú zverejnené témy do poslednej tematicky zameranej výzvy programu Horizont 2020 s názvom „Green Deal Call„. Výzva bude otvorená od polovice septembra a uzávierky budú v januári 2021.

Cieľom „výzvy Green Deal“ je zmobilizovať výskum a inovácie s cieľom podporiť spravodlivú a udržateľnú spoločenskú transformáciu.

Výzva sa bude členiť na 11 oblastí (areas). Časť textu prevzaná a viac informácií na eraportal.sk.