Nakoľko boli hlavné pracovné programy programu Horizont Európa na roky 2023 – 2024 prijaté Európskou komisiou, otvorila sa možnosť podávať projektové návrhy do otvorených výziev. V súvislosti s tým usporiadali viaceré tematické siete NCP v spolupráci s Európskou komisiou aj bezplatné brokerage eventy tzv. burzy partnerov cez online platformu b2match.

Mnohé z nich ostávajú aj naďalej otvorené a ponúkajú možnosť kontinuálne vyhľadávať partnerov do vašich konzorcií pre aktuálne otvorené výzvy. Stačí byť registrovaný v tejto platforme a následne si dohodnúť bilaterálne online stretnutia s ostatnými zaregistrovanými subjektami alebo si prezerať partnerské profily.

Aktuálne sú ešte otvorené nasledovné podujatia:

Zdroj: Národná kancelária Horizontu
Článok prevzatý z innonews.blog